Referenssit

rehev_korpi1000

 

Kaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset

2013 Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset. Savonlinnan kaupunki.
2012 Savonlinnan Vääräsaaren täydentävä luontoselvitys. Savonlinnan kaupunki ja Primehotels Oy.
2012 Kotkan Karhulan Viirikallion luontoselvitys. Kotkan kaupunki.
2012 Kouvolan Hautalan palstan luontoselvitys. Kouvolan kaupunki.
2012 Savonlinnan kaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset. Savonlinnan kaupunki.
2012 Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan luontoselvitys. Kouvolan kaupunki.
2012 Nokian Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys. Nokian kaupunki.
2011 Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset. Savonlinnan kaupunki.
2011 Kotkan Puistotien asemakaavoitukseen liittyvä luontoselvitys. Kotkan kaupunki.
2011 Kotkan Kantasataman luontoselvitys. Kotkan kaupunki.
2011 Pyhtään Keskustaajaman osayleiskaavan luontoselvityksen täydennys. Pyhtään kunta.
2011 Pyhtään Keihässalmen sataman luontoselvitys. Pyhtään kunta.
2010 Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset. Savonlinnan kaupunki.
2010 Kotkan Munsaaren asemakaavoitukseen liittyvä luontoselvitys. Työhön liittyy myös
lepakkoselvitys. Kotkan kaupunki.
2010 Kotkan Karhulan Pylvässalin asemakaavoitukseen liittyvä luontoselvitys. Kotkan kaupunki.
2010 Hattulan Kotirinteen luontoselvitys. Ympäristönsuunnittelu Oy.
2010 Kouvolan Kinansaaren luontoselvitys. Kouvolan kaupunki.
2009 Savonlinnan kaupungin kaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset: Vääräsaari, Nätkin
teollisuusalue, Nojamaa. Savonlinnan kaupunki.
2009 Kotkan keskussairaalan ympäristön luontoselvitys. Kotkan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu/
kaavoitus.
2009 Kouvolan Tykkimäki-Saarenmaan alueen luontoselvitys. Kouvolan kaupunki.
2009 Kouvolan Elimäen Korian ja kirkonkylän luontoselvitykset. Kouvolan kaupunki.
2008 Pyhtään Siltakylän osayleiskaavan luontoselvitys. Pyhtään kunta.
2008 Savonlinnan Suutarniemen luontoselvitys. Savonlinnan kaupunki.
2008 Savonlinnan Pumppuniemen ja Harakkasalon liito-oravaselvitys. Savonlinnan kaupunki.
2008 Valkealan Verlan osayleiskaavan luontoselvitys. UPM Kymmene.
2007 Pyhtään Heinlahden osayleiskaavan luontoselvitys. Pyhtään kunta.
2007 Padasjoen kirkonkylän osayleiskaavan luontoselvitys. Padasjoen kunta.
2007 Virojoen asemakaavamuutokseen liittyvä luontoselvitys. Ympäristönsuunnittelu Oy
Pirkanmaa.
2006 Kotkan Mussalon Etukylän ja Takakylän luontoselvitys. Kotkan kaupunki.
2006 Kotkan Räskin osayleiskaavan luontoselvitys. Kotkan kaupunki.
2005–2006 Anjalankosken Kymijoen osayleiskaavan luontoselvitys. Anjalankosken kaupunki.
2005 Kouvolan Käyrälammen luontoselvitys. Kouvolan kaupunki.
2005 Utin osayleiskaavan luontoselvitys. Kouvolan seudun kuntayhtymä.
2005 Kouvolan Kullasvaaran Luontoselvitys. Kouvolan kaupunki.
2004–2005 Kuusankosken kaupungin yleiskaavan luontoselvitys. Kuusankosken kaupunki.
2004–2005 Kotkan Kymijoen osayleiskaavan luontoselvitys. Kotkan kaupunki.

 

Kerim_ki_1000

Rantakaavoihin liittyvät luontoselvitykset

2013 Kouvolan Iso-Ruhmaan Keskisaarten luontoselvitys. Kouvolan kaupunki.
2013 Kotkan Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavaan liittyvät maastotarkistukset. Kotkan kaupunki.
2013 Janakkalan ranta-asemakaavamuutokseen liittyvät jatkotyöt. Ympäristönsuunnittelu Oy
Pirkanmaa.
2012 Janakkalan Sääjärven ranta-asemakaavamuutokseen liittyvä luontoselvitys.
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa.
2012 Hämeenlinnan Salonsaaren ranta-asemakaavan muutokseen liittyvä luontoselvitys.
2012 Savonlinnan Oravin ranta-asemakaavan luontoselvitys. Seppo Lamppu tmi.
2012 Loviisan Jomalsundin ranta-asemakaavan luontoselvitys. Seppo Lamppu tmi.
2012 Jaalan rantaosayleiskaavojen tarkistuksiin liittyvä luontoselvitys. Kouvolan kaupunki.
2011 Kouvolan Kalhonjärven ranta-asemakaavoitukseen liittyvä luontoselvitys.
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa.
2010 Sysmän Rapalan kartanon eteläpuolisen ranta-alueen asemakaavamuutoksiin liittyvät
luontoselvitykset. Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa.
2010 Kinnulan ja Kivijärven kuntien ranta-asemakaavojen luontoselvitykset. Ympäristönsuunnittelu
Oy Pirkanmaa.
2010 Saarijärven Kiminginjärven ja Tohtaanjärven ranta-asemakaavan muutoksiin liittyvä
luontoselvitys. Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa.
2010 Toivakan Haukkavuoren rantaosayleiskaavan muutokseen liittyvä luontoselvitys.
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa.
2009 Oriveden rantayleiskaavan luontoselvitys. Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa.
2009 Virolahden merenranta-asemakaavan muutokseen liittyvä luontoselvitys.
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa.
2008 Jaalan Iso-Ruhmaan ranta-asemakaavan luontoselvitys. Jaalan Herttareeti Oy.
2008 Heinolan Särkijärven ranta-asemakaavan luontoselvitys. Ympäristönsuunnittelu Oy
Pirkanmaa.
2008 Valkealan Lovasjärven ja Pesäntäjärven ranta-asemakaavojen luontoselvitykset. UPM
Kymmene.

Tiehankkeisiin liittyvät luontoselvitykset

2013 VT 7 Hamina – Vaalimaa tiesuunnitelmaan liittyvä liito-oravan kompensaatiokohteen kartoitus. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
2013 VT 13 Lappeenranta–Nuijamaa tiesuunnitelmaan liittyvä luontoselvitys 2013. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
2013 VT 6 Taavetti – Lappeenranta tiesuunnitelmaan liittyvä Kankaan tilan liito-oravatarkistus. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
2012 VT15 Jokela – Toikkalan liittymä luontoselvitys. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
2012 VT 7 välin Hamina – Vaalimaa tiesuunnitelmaan liittyvä luontoselvitys: Lappeenrannantie. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
2011–2012 VT 6 välin Hevossuo – Tykkimäki yleissuunnitelmaan liittyvä luontoselvitys. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
2011 VT 7 välin Hamina – Vaalimaa tiesuunnitelmaan liittyvä luontoselvitys. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
2011 VT 7 välin Koskenkylä – Kotka liito-oravatarkistukset. Liikennevirasto.
2011 VT 7 Haminan ohikulkutien liito-oravatarkistukset. Liikennevirasto.
2010 VT 7 välin Hamina – Vaalimaa yleissuunnitelmaan liittyvä täydentävä luontoselvitys. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
2010 VT 6 välin Taavetti – Lappeenranta tiesuunnitelmaan liittyvä luontoselvitys. Destia Oy.
2009 Espoo-Salo radan alustavaan yleissuunnitelmaan ja ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä luontoselvitys. Ramboll Oy:n alikonsulttina. Työhön liittyi luontovaikutustekstin kirjoittaminen.
2008 Maantien 3802 parantaminen välillä Taudinjoki-Toukkala, Lemi. Luontoselvitys. Destia Oy:n alikonsulttina.
2007 VT 6 välin Taavetti – Lappeenranta luontoselvitys. Liito-oravaan liittyviä jatkoselvityksiä tehty 2010 asti. Destia Oy:n alikonsulttina.
2007 VT 7 välin Hamina – Vaalimaa ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä luontoselvitys. Ramboll Oy:n alikonsulttina. Työhön liittyi luontovaikutustekstin kirjoittaminen.
2007 Kyminlinnan ja Karhulan liittymien välisen moottoritien luontoselvitys. Kotkan kaupunki.
2007 Hyrylän itäisen ohikulkutien luontoselvitys. Ramboll Oy:n alikonsulttina.
2006 VT 12 välin Jokue – Suvioja luontoselvitykset. Tieliikelaitoksen alikonsulttina.
2006 VT 12 välin Joutjärvi – Uusikylä luontoselvitykset. Tieliikelaitoksen alikonsulttina.

 

K_pytikka_1000

Linnustoselvitykset

2013 Nokian Leukavahan metsäkanalintujen soidinkartoitus. Suomen Maa ja Kivi Oy.
2013 Pyhtään Tyyslahti-Santaniemenselkä linnustoselvitys. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
2012 Lintulahdet Life -hankkeen linnustoseurannat. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
2011 Pyhäjärven säännöstelyn vaikutukset Natura 2000 -alueiden linnustoon 2011. UPM Kymmene Oyj ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
2008 Anjalankosken Muhjärven linnustoselvitys. Anjalankosken kaupunki.
2008 Pyhtään Heinlahden linnustoselvitys. Pyhtään kunta.
2007 Kotkan Räskin osayleiskaavan linnustoselvitys. Kotkan kaupunki.
2007 Valkealan Harjun linnustoselvitys. YIT.
2005 Kymijoen osayleiskaavaan liittyvät linnustoselvitykset Kotkan Huumanpohjassa, Jumalniemessä ja Laajakoskenjärvellä. Kotkan kaupunki.
2004–2007 Lintulahdet Life -hankkeen pesimälinnusto- ja lepäilijälaskennat Kymenlaaksossa: Virolahden Vilkkiläntura, Haminan Lupinlahti-Purholmanselkä, Haminan/ Kotkan Salminlahti, Haminan Kirkkojärvi, Jaalan Lintukymi, Kyrönlahti ja Jaalanlahti sekä Iitin Mukulanlahti ja Tervolanlahti. Lintulahdet Life -hanke.
2004 Pyhäjärven säännöstelyyn liittyvät vesilintujen poikuelaskennat ja kaulushaikaratutkimus. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus.

lummelampikorento_1000x300

Sudenkorentoselvitykset

2012 Kotkan Popinniemen sudenkorentoselvitys. Pöyry Finland Oy.
2010 Kotkan Karhulan eteläntytönkorennon korvaavien lisääntymispaikkojen kartoitus. Kotkan kaupunki.
2009 Savonlinnan Mertajärven ja Mertalammen sudenkorentoselvitys. Savonlinnan kaupunki ja Etelä-Savon ympäristökeskus.
2009 Joroisten Hyviänlahden sudenkorentoselvitys. Etelä-Savon ympäristökeskus.
2008 Pyhtään Heinlahden sudenkorentoselvitys. Pyhtään kunta.
2007 Loviisanlahden täplälampikorentoselvitys. Enviro Oy:n alikonsulttina.
2006 Haminan Savilahden täplälampikorentoselvitys. Haminan kaupunki.
2006 Kotkan Räskin-Syvälahdenpohjan täplälampikorentoselvitys. Kotkan kaupunki.
2006 Iitin Kausalan Luhtalammen täplälampikorentoselvitys. Destia Oy.
2006 Valkealan Nisoksen täplälampikorentoselvitys. Valkealan kunta.
2005 Uudenmaan Lintulahdet Life -kohteiden täplälampikorentokartoitukset. Uudenmaan ympäristökeskus, Lintulahdet Life -hanke.
2005 Kotkan Mussalon täplälampikorentoselvitys. Kotkan kaupunki.
2005 Kymijoen osayleiskaavaan liittyvät jatkoselvitykset: Laajakoskenjärven ja Huumanpohjan täplälampikorentoselvitykset. Kotkan kaupunki.

Liito-oravaselvitykset

2013 Kouvolan Myllykosken Pitkäkallion liito-oravaselvitys. UPM Kymmene Oy.
2011 Virojoen asemakaavan muutokseen liittyvä liito-oravaselvitys. Ympäristönsuunnittelu Oy.
2011 Virolahden Niemelän liito-oravatarkistus. Ympäristönsuunnittelu Oy.
2011 Kouvolan Korian liito-oravatarkistus. Kouvolan kaupunki.
2008 Korian Marttilan alueen liito-oravaselvitys. Elimäen kunta.
2008 Padasjoen kirkonkylän osayleiskaavan liito-oravaselvitys. Padasjoen kunta.
2007 Valkealan Harjun liito-oravaselvitys. YIT.
2006 Iitin Kurrin Metsämäen liito-oravaselvitys. Tieliikelaitos.
2006 Maakaasuputkilinja Mäntsälän Hirvihaara – Inkoo. Liito-oravaselvitys. Enviro Oy:n alikonsulttina.
2004–2008 Ympäristöministeriön liito-oravan valtakunnalliseen kannanarviointiin liittyvät satunnaisruutuselvitykset. Helsingin yliopisto, Ympäristöministeriö.

 

tuulimyllyt_1000

Tuulivoimasuunnitteluun liittyvät luontoselvitykset

2013 Kotkan Hallan tuulivoimayleiskaavaan liittyvä maastotarkistus. TuuliSaimaa Oy.
2013 Haminan Mäyränmäen tuulivoimahanke: Muuttolintututkimus, syksy 2013. Ramboll Finland Oy.
2012 Pyhtään tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykset. Pyhtään kunta.
2012 Pyhtään tuulivoimayleiskaavaan liittyvät petolintujen muuttoseurannat. Pyhtään kunta.
2012 Kotkan tuulivoimasuunnitteluun liittyvät täydentävät luontoselvitykset. UPM Kymmene Oy.
2011 Kotkan Hallan tuulivoimasuunnitteluun liittyvät luontoselvitykset. VentusVis Oy.
2011 Kymenlaakson tuulivoimasuunnitteluun liittyvä linnustoarviointi. Kymenlaakson liitto.
2011 Kotkan Mussalon tuulivoimasuunnitteluun liittyvä luontoselvitys. Lapin Vesitutkimus Oy.

Muut luontoselvitykset

2013–2014 Kouvolan uhanalaisten ja silmälläpidettävien ludelajien kartoitus. Kouvolan kaupunki.
2013 Mikkelin Anttolan Mäkiahon luontoselvitys. Maanmittauspalvelu Puttonen.
2013 Kotkan Lehtisen saaren luontoselvitys. Kotka-Kymin seurakuntayhtymä.
2013 Mikkelin Huntinvuoren luontoselvitys. Destia Oy.
2013 Kouvolan Niivermäen METSO-kartoitus. Kouvolan kaupunki.
2013 Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys. Maanmittauspalvelu Puttonen.
2012 Pöytyän Hirvisuon luontoselvitys. Pekka Lintula.
2012 Mikkelin Otavan Jarmolan tilan louhinta-alueen luontoselvitys. Lemminkäinen Infra Oy.
2012 Haminan Alhonmäen louhintasuunnitelmaan liittyvä luontoselvitys. Destia Oy, KIVI, kiviainespalvelut.
2012 Selänpään Mäkilaidan tilan suunnitellun louhinta-alueen luontoselvitys. Jari Sipari.
2012 Haminan Kirkkojärven pohjoispään kasvillisuusselvitys. TM-suunnittelu Oy.
2011 Pyhtään Munapirtin luontomatkailuun liittyvä luontoselvitys. Cursor Oy.
2011 Mikkelin louhintaan suunniteltujen kallioalueiden luontoinventointi. Ramboll Oy.
2010–2011 Kouvolan kaupungin omistamien maiden METSO-kartoitukset. Kouvolan kaupunki.
2010 Savonlinnan Pihlajalahden louhinta-alueen luontoselvitys. Finnish Crushed Stone Oy.
2010 Hämeenlinnan Ilmoilan Varsankiven kallioalueen luontoselvitys. Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa.
2010 Haminan Metsäkylän Lakaliininmäen kallioalueen luontoselvitys. Destia Oy.
2010 Kouvolan Saaramaan Rantatalon metsäpalstan luontoselvitys. Kouvolan kaupunki.
2010 Kouvolan Kuusankosken kevytsoratehtaan savenottoaltaiden luontoarvot. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
2010 Kotkan Karhulan hukkariisiselvitys. Kotkan kaupunki.
2008 Valkealan Golfkenttäalueen luontoselvitys. Valkealan kunta.
2008 Siilinjärven Jälänvuoren täydentävä luontoselvitys.
2008 Kymenlaakson maakuntakaavan turvetuotantoalueiden inventoinnit. Kymenlaakson liitto.
2008 Kouvolan rataympäristöjen kasvillisuusselvitys. Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Ratahallintokeskus.
2008 Kotkan Kymin ampumaurheilukeskuksen saarniselvitys. Kotkan ampumaseura.
2008 Iitin Tillolankankaan moottoriratahankkeen luontoselvitys. Kouvolan seudun kuntayhtymä.
2008 Kuusankosken viherosayleiskaavan luontoselvitys. Kuusankosken kaupunki.
2007–2008 Kouvolan arvokkaiden luontokohteiden kartoitus. Kouvolan kaupunki.
2007 Jaalan kunnan omistamien arvokkaiden luontokohteiden kartoitus. Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä.
2007 Kuusankosken Tervaskankaan luontoselvitys. Kuusankosken kaupunki.
2007 Kotkan Santalahden luontoselvitys. Kotkan kaupunki.
2006 Miehikkälän Muurikkalan louhimoalueen luontoselvitys. Suomen kiviteollisuus Oy.
2005 Hurukselan suunnitellun louhinta-alueen luontoarvot NCC Roads Oy.
2004 Valkealan kunnan omistamien maiden luontokartoitus. Valkealan kunta.
2004 Sippu-Jukola 2005 -kilpailun suunnistusalueen luontoselvitys. Sippurasti.
2004 Kotkan Mussalon Palaslahden luontoselvitykset. Kotkan kaupunki.