REFERENSSEJÄ

2017 alkaen

Tiehankkeisiin liittyvät luontoselvitykset

2017–2018 VT 15 välillä Rantahaka-Kouvola, Kotka ja Kouvola. Tiesuunnitelmaan liittyvät luontoselvitykset. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

2017 E18 Hamina–Vaalimaa liito-oravaseurannat. YIT Rakennus Oy.

2018 Parikkalan Kolmikannantien parannukseen liittyvä luontoselvitys. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

2019 E18 Hamina–Vaalimaa liito-oravaseurannat. Liikennevirasto.

2019 VT 12 Uusikylä-Tillola. Tiesuunnitelman luontoselvitys. Uudenmaan ELY-keskus.

2020 Maantien 14754 parantaminen Kiiskijärven kohdalla, Virolahti, Tiesuunnitelma. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

2020 Mt 14813 Toijantie: rakennusurakan jälkeinen kalliosinisiipikartoitus. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

2021 Etelä-Karjalan kevyenliikenteenväylien suunnitteluun liittyvät luontoselvitykset. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

2021 E18 Hamina-Vaalimaa hyönteisseurannat. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

2021 Ruokolahden Käyhkään tienparannushankkeeseen liittyvä valkoselkätikka- ja viitasammakkoselvitys. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

2022 Vt 6 Tykkimäki-Kuivala. Tiesuunnitelman täydentävä luontoselvitys. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

2022 Vt 26 parantaminen välillä Husula-Myllykylä. Tiesuunnitelman luontoselvitys. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

2022 Vt 6 Keltti-Tanttari. Tiesuunnitelman luontoselvitys. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

2022–2023 Vt 26 Vt 26 kiireellisimmät toimenpiteet, Tiesuunnitelma 2022; luontoselvitys. Valtatien 26 parantaminen välillä Myllykylä – Paijärvi – Pyhältö, Hamina. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Kaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset

2017 Kouvolan Miehonkankaan osayleiskaavan luontoselvitys. Kouvolan kaupunki.
2017 Kotkan keskustan osayleiskaavan luontoselvitys. Kotkan kaupunki.
2018 Kymijoen rantaosayleiskaava, pohjoisosa. Kouvolan kaupunki.
2018 Stora Enso Inkeroinen, tehtaiden asuinalueen kaavamuutokseen liittyvä luontoselvitys. Kouvolan kaupunki.
2018 Janakkalan Sipilän tilan ranta-asemakaavan muutokseen liittyvä luontoselvitys. Kalevi Rimminen.
2018 Hämeenlinnan Ruokojärvenrannan ranta-asemakaavan luontoselvitys. Päivi ja Markku Salo.
2018 Sysmän Rimminniemen ranta-asemakaavan muutokseen liittyvä luontoselvitys. Kyösti Niemi.
2018 Sysmän Juuressaaren ranta-asemakaavan muutokseen liittyvä luontoselvitys. Kalle Peltola.
2018 Janakkalan Turengin Lyylinpuiston luontoselvitys. Hämeenmaan kiinteistöt Oy.
2018 Virojoen kaavamuutoskohteiden luontoselvitys. Virolahden kunta.
2018 Joutsan kirkonkylän osayleiskaavan luontoselvitys. A-Insinöörit.
2018 Nokian Siuro-Linnavuori-Kulju osayleiskaavan luontoselvitys. Nokian kaupunki.
2019 Haminan Kaupunkirantojen yleissuunnitelman luontoselvityspäivitys. Haminan kaupunki.
2019 Kouvolan Vekaranjärvi-Pesäntäjärvi osayleiskaavan luontoselvitys. Kouvolan kaupunki.
2019 Kouvolan Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavan luontoselvitys. Kouvolan kaupunki.
2020 Kouvolan asemakaavamuutoksiin liittyvät luontoselvitykset. Kouvolan kaupunki.
2020 Sulkavan Kyrsyänjärvialueen rantaosayleiskaavaan liittyvät luontoselvitykset. Järvi-Saimaan Palvelut Oy.
2020 Kymijoen rantaosayleiskaava. Pohjoisosa. Luontoselvityksen täydennys. Kouvolan kaupunki.
2020 Janakkalan Rastila-Rastikangas osayleiskaavan luontoselvitys. Janakkalan kunta.
2020 Kouvolan Öljymäen asemakaavan luontoselvitys. Kouvolan kaupunki.
2020 Kouvolan Leiritien asemakaavan luontoselvitys. Kouvolan kaupunki.
2020 Kouvolan Maunukselanpuron asemakaavan luontoselvitys. Kouvolan kaupunki.
2020 Pyhtään Keihässalmen alueen luontoselvitys. Pyhtään kunta.
2020 Pyhtään Lökören alueen luontoselvitys. Pyhtään kunta.
2021 Kouvolan Ahlmanintien kierrätyskeskuksen asemakaavan luontoselvitys. Kouvolan kaupunki.
2021 Juvan Vehmaan alueen luontoselvitykset. Järvi-Saimaan palvelut Oy.
2021 ROYK maanomistajat 2020. Kouvolan kaupunki.
2021 Kouvolan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset. Kouvolan kaupunki.
2022 Maankäytön tavoitesuunnitelma, veneily ja matkailu, alueella Virtakivi-Pilkanmaa. Luontoselvitys. Yhteistyös-sä Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n ja Anni Kiviniemen kanssa.
2022 Kotkan Mussalon länsiosan asemakaavamuutokseen liittyvä luontoselvitys. Kotkan kaupunki.
2022 Pyhtään keskustaajaman asemakaavoitukseen liittyvä luontoselvitys. Pyhtään kunta.
2022. Marjoniemen asemakaavoitukseen liittyvä luontoselvitys: Kouvolan kaupunki.
2022 Pyhäjärvi-Iso-Ruhmas ROYK luontoselvitys. Kouvolan kaupunki.

Liito-oravaselvitykset

2018 Kouvolan Mankin tilan liito-oravaselvitys. Marja Anttonen.

2018 Mäntsälän Vastikekievarin kiinteistön liito-oravaselvitys. Destia Oy.

2018 VT 6 Taavetti – Lappeenranta moottoritiehankkeen liito-oravaseuranta. Liikennevirasto.

2019 E 18 Hamina-Vaalimaa liito-oravaseurannat. YIT Rakennus Oy.

2020 Haminan Myllyojan AK:n liito-oravatarkistus. Väylävirasto.

2022 Oriveden Oripohjan liito-oravaselvitys. Oriveden kaupunki.

2022–2023 E 18 Hamina-Vaalimaa liito-oravaseurannat. YIT Rakennus Oy.

Hyönteisselvitykset

2021 Joroisten Kotkatharjun alueen nivelkärsäiskartoitukset 2021. Pohjois-Savon ELY-keskus.

2021–2022 Lappeenrannan lentokentän hyönteisselvitykset. Lappeenrannan kaupunki.

2021 Mäntsälän Puolimatkanmäen kirjoverkkoperhosselvitys. Destia Oy.

2022 Joutsan Kivisuon hyönteisselvitykset. Metsähallitus.

2022 Kulennoisharjun masmalohammasludekartoitus. Yhdessä Arto Muinosen kanssa. Etelä-Savon ELY-keskus.

2022–2023 E18 Hamina-Vaalimaa hyönteisseurannat. Yhdessä Jari Kaitilan ja Ilpo Mannerkosken kanssa. YIT Rakennus Oy.

 

Muut luontoselvitykset

2017 Kouvolan metsäsuunnitelmiin liittyvät luontoselvitykset. Kouvolan kaupunki.

2017 Kouvolan kaupungin mailla olevat luonnon ydinalueet. Kouvolan kaupunki.

2017 Kouvolan Kähöjärvensuon viitasammakkoselvitys. PJ-Turve Oy.

2017 Selänpäänkankaan, Anttilankankaan ja Hevosojankankaan Natura 2000 -alueen luontotyyppi- ja kasvillisuuskartoitukset. Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 

2017 Kouvolan Junkkarinvuoren Natura 2000 -alueen luontotyyppikartoitukset. Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 

2018 Mäntyharjun Avainmäen maa-aineslupaan liittyvä luontoselvitys. Maanmittauspalvelu Puttonen Oy.

2018 Mäntsälän Nordbo-tilan maankaatopaikan suunnitteluun liittyvä luontoselvitys. Destia Oy.

2018 Porvoon Rännarstenin murskaamon louhinta-alueen laajennukseen liittyvä luontoselvitys ja kirjoverkkoperhosselvitys. BJ Eklund Oy.

2018 Kouvolan Soidinkallion maa-aineslupaan liittyvä luontoselvitys. Kymen Granite Oy.

2018 Haminan Sikovuoren, Miehikkälän Vuorisenvuoren ja Pyhtään Kokkovuoren Natura-alueiden luontotyyppi-inventoinnit 2018–2019.

2018 Kouvolan Aholanmäen luontoselvitys ja luontopolun suunnittelu. Kouvolan kaupunki.

2019 Maltti metsienhoidossa – Valtti vesienhoidossa -hankkeen luontoselvitykset. Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

2019 Haminan Korkiavuoren, Kotkan Vuorisaaren, Pyhtään Koukkusaaren, Iitin Marjovuoren, Lemin Suuvuoren sekä Kouvolan Kuijärvi-Sonnasen Natura-alueiden luontotyyppi-inventoinnit. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

2020 Haminan Kirkkojärven ja Lupinlahden viitasammakkoselvitykset 2020. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

2020 Hämeenlinnan Kirkkomäen maa-aineslupaan liittyvä luontoselvitys. ASM Kiviainespalvelu Oy.

2020–2021 Joutsan Haapasuon ja Kivisuon nivelkärsäiskartoitus. Hydrologia Life. Metsähallitus.

2020 Kullasvaara-Tykkimäki kaasuputkimuutos. Luontoselvitys. Neste Engineering Solutions.

2020 Kouvolan Kalalammen alueen METSO-arviointi. Kouvolan kaupunki.

2020 Karhulan tukipaloaseman alueen luontoselvitys. Kotkan kaupunki.

2020 Mäntsälän kiinteistön 505-403-8-69 maankaatopaikkahankkeen luontoselvitys. Tapio Strandberg Oy.

2020 Nurmijärven Leikontien maa-aineslupaan liittyvät luontoselvitykset. ASM Kiviainespalvelu Oy.

2020 Iitin Säyhteen Saksanmäen maa-aineslupaan liittyvä kangasvuokkoselvitys. Kymen Sipti Oy.

2020 Toivolantien savenottoalueen luontoselvitys. Leca Finland Oy.

2020 Kouvolan Tuomijoen rautatiesillan kunnostamiseen liittyvä luontoselvitys. Sisälsi lepakkoselvityksen. Väylävirasto.

2021 Pyhtään Keihässalmen lepakkoselvitys. Pyhtään kunta.

2021 Mäntyharjun Etelä-Tervajärven kunnostukseen liittyvä viitasammakkoselvitys. Toivola 3 osakaskunta.

2021 Rantasalmen Aurinkorannan viitasammakkoselvitys. Järvi-Saimaan palvelut Oy.

2022 Pyhäjärven Natura 2000 -alueiden ruovikoiden talvileikkuusuunnitelma ja Natura-tarveharkinta. Jaala-palojärven osakaskunta.

2022 Lautakorven lähteikön ennallistamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys. Yhdessä Anni Kiviniemen kanssa. Kouvolan kaupunki.

2022 Utin sähköverkon saneeraukseen liittyvä luontoselvitys. Kymenlaakson sähköverkko Oy.

2022 Lappeenrannan teollinen YVA. Luontoselvitys. Ramboll Oy.

2022–2023 Vainikkalan Telkjärven sillan kunnostamiseen liittyvä luontoselvitys. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

 

YHTEYS

Luontoselvitys Kotkansiipi

Kouvola, Finland
p. 040 514 9403
petri.parkko@kotkansiipi.fi

15 + 9 =